Файзуллина Эльвира

Файзулліна Ельвіра Маратівна

Всеукраїнська Асоціація Консультантів з Управління, Президент

Сертифікований консультант з управління (СМС, ICMCI),
Професійний проектний менеджер( IPMA, рівень С), викладач у бізнес-школі

Досвід роботи в проектах
Період Назва проекту, виконані роботи


2010-2013 Створення національного громадського професійного об’єднання
• Реєстрація, стратегічне проектування, створення елементів професійної інфраструктури, інтеграція з міжнародними профільними об’єднаннями, фандрейзинг.


2009-2013 Проекти підтримки молодіжного підприємництва Федерального Агентства зі справ молоді РФ
• Створення програм консультаційної підтримки бізнесу для молодих підприємців
• Проектування молодіжного управлінського форуму у Алтайському краї


2007-2013 Поставлення стратегічного управління для торгівельно-промислових холдингів (торгівля, виробництво, ресторани, транспорт, т.ін.)
• проведення організаційної діагностики;
• розробка цілей, стратегії, службових функцій (ССП);
• Проектування структури корпоративного управління;
• Створення системи управління бізнес-процесами;
• Розробка програми підвищення компетенцій ключового персоналу.


2006-2007 Поставлення стратегічного управління для виробничої компанії (POS- продукція)
• Проведення організаційної діагностики;
• Розробка стратегії, службових функцій;
• Проектування організаційної структури;
• Створення системи мотивації.


2005-2006 Реінжиніринг процесів продажів телекомунікаційної компанії (для створення CRM системи).
• Моделювання вихідного стану процесів,
• Розробка цільової моделі процесів,
• Розробка технічного завдання на автоматизацію,
• Супровід переходу на нові процеси.


2003-2012 Створення системи управління інвестиційними проектами для будівельної компанії.
• Розробка організаційної структури, методики відбору портфелю інвестиційних проектів, організаційної документації для ГУП (групи управління проектами)
• впровадження АСУ проектами на базі ПЗ «Primavera Inc.»


2003-2004 Реінжиніринг системи управління Російсько-Української Промислової групи
• Розробка корпоративної та функціональної стратегій, місії та системи цілей керуючої компанії;
• Організаційний аналіз компанії;
• Моделювання та оптимізація бізнес-процесів;


2002 Створення стандартів Проекту модернізації Державної податкової служби України
• стандарт «Бюджетування та фінансування Проекту…)
Досвід викладацької / тренерської роботи
Період ВУЗ/ курс


2010-т.ч. Києво-Могилянська Бізнес Школа (KMBS),
• лідер програми «Управління проектами»


2000-т.ч. Київський Національний Університет Будівництва та архітектури, кафедра «Проектний менеджмент»
• «Теорія та практика бізнес-планування» за магістерською програмою,
• «Менеджмент в мистецтві»


2010 GSBM Вища школа бізнесу й менеджменту – викладач за програмою «Управління проектами»


2000-2011 Сертифікаційна програма підготовки професійних проектних менеджерів ПМБК
• Методологія управління проектами;
• Економічне обґрунтування проектів;
• Управління комунікаціями та команда проектів

Основна освіта
Період ВНЗ, фах


2005 - 2006 Академія народного господарства при керівництві РФ, м.Москва
• Школа консультантів з управління, фах - консультант з управління


1998 – 2000 Національний Університет Будівництва та Архітектури, м. Київ,
• факультет «Автоматизація та інформаційні технології», фах- «Керівник проектів та програм» (магістратура)


1985 – 1989 Київський інститут народного господарства,
• факультет «Економіка праці та матеріальне-технічне постачання», фах - економіст
Додаткова освіта
Період Назва курсів, які опанувала


2013 • «Організація оцінки компетенцій консультантів»;
• Програма «Розвиток потенціалу бізнес-асоціацій в Україні»
• «Робота зі стратегією»
• «Інновація бізнес-моделі»


2012 • Тренінг «Управління змінами. Робочі інструменти консультанта. Збагачення світовим досвідом»


1997 – 2011 • Бізнес-тренінги: «Побудова систем якості (стандарти ISO 9000:2000)», «Підготовка інвестиційних проектів (вимоги ВБРР)», «Підготовка бізнес - планів для фінансування програмою ТАСІС», «Управління інноваційними проектами та програмами (Р2М)», «Фандрайзинг неприбуткових організацій» та багато ін.


2001 – 2011 • Курси англійської, української мови

Наукова діяльність
Публікації: • Серія тематичних статей в «Управління компанією» (2005), «Бізнес-консультант», «Бізнес»(1999,2002,2006), «Відділ кадрів» (2002), наукові статті з управління проектами- «Віснік Східно-українського університету», 2000-11р.
Доповіді: • Науково- практичні та бізнес- конференції 2000-2011р.(Управління проектами, Інноваційний форум, Інноваційний розвиток через технологічну зрілість в управлінні проектами, 3,4,5,7th International Project Management Workshop, Lille, France та ін.)